"Аз твърдя, че Библиотеката е безпределна" . Хорхе Луис Борхес, Вавилонската библиотека

 

 

 Контакти

Начало
Правилник
Услуги
Фондове и каталози
Текуща периодика
Издания на библиотеката
Планове и отчети
Търсене
E-books за Ямбол
Дигитален архив
Контакти

Адрес на библиотеката

8600 гр. Ямбол, пл. “Освобождение” 1
e-mail: libyambol@gmail.com

Директор на библиотеката

Димитър Бечев Димитров
тел. 0878 294 802
e-mail: libyambol@gmail.com

Телефони на отделите

- Заемна за възрастни - 046/663422; 0877 351 852
- Читалня - 0877 351 849
- Счетоводство - 0878 294801
- Детски отдел - 0877 351 853

Библиотеката разполага със

•  Зала за свободен достъп
•  Читалня за обществена литература и текущ периодичен печат
•  Читалня по естествени и приложни науки
•  Читалня по литературознание и изкуство
•  Музикална читалня
•  Справочен отдел и Краезнание
•  Детски отдел


Длъжностно лице по защита на данните /
Data Protection Officer

Нонка Керанкова / Nonka Kerankova

   

Посетители: HTML Counter
[Последна актуализация: 15-07-2024]