"Аз твърдя, че Библиотеката е безпределна" . Хорхе Луис Борхес, Вавилонската библиотека

 

 

 Контакти

Начало
Правилник
Услуги
Фондове и каталози
Текуща периодика
Издания на библиотеката
Планове и отчети
Търсене
E-books за Ямбол
Дигитален архив
Контакти

Адрес на библиотеката

8600 гр. Ямбол, пл. “Освобождение” 1
e-mail: libyambol@gmail.com

Директор на библиотеката

Димитър Бечев Димитров
тел. (046) 6634-20
e-mail: jam_lib@yahoo.com

Телефони на отделите

- Заемна за възрастни - 6634-22
- Читалня - 6634-01
- Справочен отдел - 6634-01
- Счетоводство, каса - 6634-08
- Обработка - 6634-07
- Детски отдел - 6634-06

Библиотеката разполага със

•  Зала за свободен достъп
•  Читалня за обществена литература и текущ периодичен печат
•  Читалня по естествени и приложни науки
•  Читалня по литературознание и изкуство
•  Музикална читалня
•  Справочен отдел и Краезнание
•  Детски отдел


Длъжностно лице по защита на данните /
Data Protection Officer

Нонка Керанкова / Nonka Kerankova
тел. (046) 6634-07

   

Посетители: HTML Counter
[Последна актуализация: 20-06-2022]