"Аз твърдя, че Библиотеката е безпределна" . Хорхе Луис Борхес, Вавилонската библиотека

 

 

 Фондове и каталози

Начало
Правилник
Услуги
Фондове и каталози
Текуща периодика
Издания на библиотеката
Планове и отчети
Търсене
E-books за Ямбол
Дигитален архив
Контакти

Фондове на библиотеката

•  Подръчен фонд - зала за свободен достъп, книгохранилища, читални, музикален отдел

•  Основен (форматен) фонд (монографии, учебници за ВУЗ, старопечатни, редки и ценни издания ) - книгохранилища

•  Фонд на периодиката - читални, книгохранилища

•  Справочен фонд - читални, справочен отдел, музикален отдел

•  Краеведски фонд - отдел “Краезнание”

•  Библиотековедски фонд - Методичен отдел

•  Детски фонд - Детски отдел

•  Фонд на графиката - читални

•  Фонд на некнижните (аудиовизуални) материали - музикален отдел

•  Фонд Микрофилми и микрофиши - отдел “Краезнание”

•  Фонд “Диапозитиви и диафилми” - читални и детски отдел

 

Видове каталози:

•  Служебен (генерален азбучен каталог)

•  Азбучен каталог

•  Систематичен

•  Заглавен

•  Систематичен каталог на периодичните издания

•  Каталог на картини и репродукциии

•  Каталог на графиката на подръчния фонд

•  Азбучен каталог на грамофонни плочи, касети и компакт-дискове

•  Азбучно-систематичен каталог на краеведската литература

•  Систематичен каталог на библиотековедския фонд

•  Азбучно-систематичен каталог на детската литература

   

Посетители: HTML Counter
[Последна актуализация: 15-07-2024]