"Аз твърдя, че Библиотеката е безпределна" . Хорхе Луис Борхес, Вавилонската библиотека

 

 

 Услуги

Начало
Правилник
Услуги
Фондове и каталози
Текуща периодика
Издания на библиотеката
Планове и отчети
Търсене
E-books за Ямбол
Културен календар
Контакти

Ц Е Н О Р А З П И С

на таксите и услугите, извършвани от РБ “Г. Раковски” - Ямбол за 2017 г.

 

No
Наименование на услугата
Такса в лева
Срок
1.

 

Годишна регистрация
blank- читатели до 14г.

blank- граждани

 
blank
4.00
2.00
6.00
3.00
blank
01.01 - 30.09
01.10 - 31.12
01.01 - 30.09
01.10 - 31.12
2.
Еднократна регистрация за читалнята и Музикалния отдел
2.00
1 ден
3.
Дубликат на изгубена читателска карта
1.00
еднократно
4.
Цени за заемане на непечатни материали за дома
blank- грамофонни плочи
blank- аудиокасети
blank- компактдискове
blank- лингвафони
blank- оригинални картини
blank- микрофилми и микрофиши
blank- звукозапис за домашни и образователни цели
blank
0.20
0.50
1.00
2.00
2.00
0.20
0.10
blank
за 1 бр.
за 1 бр.
за 1 бр.
за 1 мес.
за 3 мес.
за 1 кадър
за 1 мин.
5.
Депозит
Заб.: За сумите от непотърсен депозит повече от 5 г. се закупуват книги бланк
20.00
 
за 1 г.
 
6.
Специализирано информ. обслужване
blankа) комп. справка в АИС "Библиотека"
blankblank- една тема - до 20 източника
blankblank- една тема - до 50 източника
blankblank- една тема - над 50 източника
blank
blankб) писмени тем. библ. справки
blankblank- за всеки намерен източник на бълг. език
blankblank- за всеки намерен източник на друг език
blankblank- за анотация на информационен източник
blankblank- за реферат на информационен източник
blankblank- предплащане на писмените справки
blankblank- набиране на страница библиографски текст
blank
blankв) разпечатване на документи
blankг) библиографска консултация
blankд) ксерокопия на арх. краевед. материали
blank
blankе) библиографска справка чрез Интернет
blankЗабележка: Доплащане както при т.5(Б)
blank
blankж) био-библиографски указател
blank
blank
2.00
3.00
4.00
blank
blank
0.10
0.20
1.00
2.00
1.00
0.50
blank
0.20
3.00
0.50
blank
2.00
blank
blank
по договаряне
blank
blank
за 1 бр.
за 1 бр.
за 1 бр.
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
за 1 стр.
 
за 1 копие
 
 
 
 
 
 
blankз) електронна поща
blankи) достъп до Интернет
blankЗаб. : За читатели на библиотеката
0.15
0.50
blank
за 15 мин.
за 1 ч.
blank
 
blankй) ксерокопие от първоизточник
blankblank- при посочени библ. данни
blankblank- при непосочени библ. данни
blank
0.10
0.20
blank
за 1 стр.
за 1 стр.
 
blank к) следене на информационен източник за издирване
blank к) и подбор на информация по определена тема
blankblank- годишен абонамент
blankblank- получаване на съдържанието на определено
blankblank- периодично издание
 
blank л) писмени адресни фирмени справки
blankblank- основна цена
blankblank- доплащане за всеки издирен източник
 
blank м) библиографска консултация
blank н) лекция за библиотечно-библ. знания
blank
blank
6.00
blank
0.10
blank
blank
1.00
0.10
blank
1.00
1.50
blank
blank
12 списъка
blank
за 1 стр.
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
7.
Обезщетение за невърнати в срок библ. материали - до 5
раб. дни след определената дата за връщане
blank а) за художествена л-ра
blank
blank б) за учебници, справочници и др.
blank
blank
blank
0.30
blank
0.50
blank
blank
blank
за 1 материал за всеки
месец закъснение
за 1 материал за всеки
месец закъснение
8.
Пощенски разноски от нередовни читатели
blank а) за предупредително писмо
blank б) писмо - обратна разписка
blank
0.80
1.50
blank
blank
blank
9.
Ползуване на междубиблиотечна заемна служба
1.50
blank
10.
Ксерокс
0.08
за 1 копие
11.
Сканиране
0.50
за 1 стр.
12.
Запис на CD/DVD
0.80
за 1 бр.

 

   

Посетители: HTML Counter
[Последна актуализация: 15-Януари-2018]