"Аз твърдя, че Библиотеката е безпределна" . Хорхе Луис Борхес, Вавилонската библиотека

 

 

 Услуги

Начало
Правилник
Услуги
Фондове и каталози
Текуща периодика
Издания на библиотеката
Планове и отчети
Търсене
E-books за Ямбол
Дигитален архив
Контакти

Извадка от Наредба за ОАМТЦУТОЯ, приета с решение № X ХХ VI - 12 от 05 септември 2018 г. на ОбС - Ямбол, влязла в сила от 25.09.2018 г.

 

Чл.43а (1) За предоставените от Регионална Библиотека "Георги С.Раковски", гр.Ямбол, специализирани библиотечни услуги се заплащат следните такси :

 

Вид на предоставяната услуга Такса Период на ползване Забележка
1 Предоставяне на писмена библиографска информация
1.00 лв
  за 1 страница. За всяка следваща страница се доплаща по 0.20лв 
2 Доставка на библиотечни документи чрез ползване на междубиблиотечна заемна служба
2.00 лв
   
3 Достъп до външни мрежови ресурси и външни бази данни /интернет/
0.60 лв
За 1 час
За регистрирани читатели - първите 2 часа на ден са безплатни
4 Копиране на библиотечни документи      
  4.1. формат А 4
0.10 лв
 
за 1 копие
  4.2. формат А 3
0.20 лв
 
за 1 копие
  4.3 Сканиране на библиотечни документи
0.50 лв
 
За 1 страница
  4.4 Копиране на архивни краеведски , редки и ценни материали
1.00 лв
 
за 1 копие

 

(2)Всички такси за специализирани библиотечни услуги по ал.1 са крайни за ползва телите

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Тези услуги се публикуват в изпълнение на Решение № 704 на МС от 2018 г.
за предприемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване
   

Посетители: HTML Counter
[Последна актуализация: 15-07-2024]