"Аз твърдя, че Библиотеката е безпределна" . Хорхе Луис Борхес, Вавилонската библиотека

 

 

 Начало

Начало
Правилник
Услуги
Фондове и каталози
Текуща периодика
Издания на библиотеката
Планове и отчети
Търсене
E-books за Ямбол
Дигитален архив
Контакти


 

Регионална библиотека “Г.Раковски” - Ямбол води началото си от 1862 г., когато е основано ямболското читалище “Съгласие. Библиотеката заема трайно място в културния живот на град Ямбол почти век и половина.

  • През 1953 г. библиотеката е обявена за околийска методична библиотека с щат от 8 души.
  • През месец април 1959 г. в съответствие с новото териториално делене на страната (създаването на окръзи) библиотеката се превръща в самостоятелен културен институт.
  • През 1964 г. в библиотеката е въведена нова форма на обслужване - свободен достъп на читателите до основните фондове, генерално обработен фонд и систематично азбучно подреждане.
  • През 1972 г. от корпуса на библиотеката е изваден в самостоятелна сграда Детския отдел, в който също е въведен свободен достъп на читателите до книжния фонд.
  • През 1978 г. библиотеката напуска сградата на читалище “Съгласие” и се премества в самостоятелна триетажна сграда с подземни книгохранилища. Обособяват се самостоятелни нови отдели - отдел “Изкуство”, “Музикален отдел”, увеличава се щатния състав на библиотеката.
  • На своята 25-годишнина през 1984 г. Окръжна библиотека - Ямбол получава името “Георги Раковски”. В продължение на всички тези години библиотеката изпълнява функциите на основен културен и информационен център в Ямболския регион.
  • От 4.04.2001 г. библиотеката е вписана в информационния регистър на културните организации под наименованието "Библиотека "Г.Раковски".
  • От 1 юли 2006 г. в съответствие с чл. 1. ал. 2 на ПМС N : 80 от 7 април 2006 г. е преобразувана в Регионална библиотека „Г. Раковски”.

В момента щатния състав на библиотеката е 25 души.
Библиотеката обслужва около 3000 читатели, които заемат 140 000 библиотечни единици. Ежегодно в библиотеката се извършват над 53 000 посещения.

Работно време :
8:30 - 17:30

Почивни дни :
събота и неделя

 

 


Посетители: HTML Counter
[Последна актуализация: 20-06-2022]